Anne-Cathrine Praem Machholm

Psykiatrisk- og Psykosomatisk fysioterapeut

Min uddannelsesmæssige baggrund er certificeret kliniker i psykiatrisk- og psykosomatisk fysioterapi og derudover er jeg certificeret supervisor & coach. Tillige har jeg Terapeutisk kompetence i Basic Body Awareness Therapy, BBAT
(http://www.bodyawareness.dk/) som er anerkendt indenfor klinisk og forebyggende fysioterapi.
Jeg har desuden lang praksiserfaring med såvel behandling som klinisk undervisning i Norsk Psykomotorisk Fysioterapi undersøgelse og metode.
Jeg trækker på en stor erfaring inden for det fysioterapeutiske felt indenfor såvel behandling, træning, klinisk undervisning og kursusvirksomhed.

Siden 2007 har jeg arbejdet med og specialiseret mig indenfor med traumebehandling, komplekse smertetilstande, belastningslidelser, funktionelle lidelser, psykiske sårbarhed/lidelse herunder PTSD og kompleks PTSD, angst, depression og arbejdsrelateret stress.
Jeg har stor erfaring med, hvordan jeg kan hjælpe dig med at genfinde kropslig og mental balance gennem en ressourceorienteret og helhedsorienteret kropslig tilgang. Her i klinikken tilbyder jeg fysioterapeutiske forløb med en kobling mellem krop og psyke.

I psykiatrisk- og psykosomatisk fysioterapi arbejdes med en helheds- og ressourceorienteret tilgang med kropslige problemstillinger, der bl.a. udvikles grundet psykiske problemstillinger. Måske oplever du en indre uro eller en forhøjet stress reaktion/arousal, anspændthed eller vedvarende diffuse smerter, eller måske har du en forstyrret oplevelse i kroppen, som du oplever svær at håndtere.
I psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi arbejder vi med dine fysiske symptomer med henblik på en ny forståelse af, hvorfor disse symptomer opleves, med forståelse for dine handlemønstre, copingstrategier og muligheder for at udvide din bevidsthed om dig selv gennem oplevelsesevne, handlekraft og relation til andre og til omverden.
Behandlingerne vil ofte være bevægelsesbaserede og har til formål at skabe bedre kontakt mellem krop og psyke. Hermed mindskes anspændthed, bedres regulering af dit nervesystem og du vil opleve en øget kropsbevidsthed. Du vil foruden en øget bevidsthed om kroppen også blive bevidst omkring dine handlemønstre og følelsesmæssige reaktioner.

I Psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi integrerer jeg flere forskellige metoder, der har dokumenteret effekt på de kropslige reaktioner på blandt andet stress, depression, funktionel lidelse, psykisk sårbarhed, komplekse smertetilstande, belastningslidelser og traumer.
Min baggrund med motiverende og terapeutisk samtale(og som certificeret supervisor og coach) giver os det allerbedste udgangspunkt for at få et fælles fokus på dine muligheder og hjælpe dig i retning af øget personlig udvikling.
Jeg kan tilbyde såvel individuelle som gruppeforløb, eller en kombination af begge.
I det individuelle forløb indledes 1. seance med en samtale og en test, som giver os et fælles udgangspunkt for problemstilling, målsætning og behandling. I det individuelle forløb vil der desuden være mulighed for tilkøb af en Ressourceorienteret Kropsundersøgelse(ROK)

Du er altid velkommen til at kontakte mig for yderligere information.

CVR: 43171143

Telefon: 30 46 88 30 – e-mail: booking@loevelhelse.dk

Medlem af: